Med dessa utrustningar och med nödvändig rekvisita i form av Sennheiser mikrofoner och stativ, förevigade jag de orkestrar jag spelade med, men även all möjligt annat som jag tyckte om. Resultatet är en försvarlig mängd band som numera är digitaliserade. Många inspelningar har resulterat i skivproduktioner, som framgår av kommande sidor. Fotografering av orkestrar kompletterade ofta ljudinspelningarna.

Min hemsida innehåller också diverse trevliga filmer med jazz och annat.

Förteckningar av mina bandinspelningar

Kan laddas ner. Är något av intresse ?

Mono - jazztejper

Inspelat från radio och kamrater

Fyrspår

Inspelat själv

Stereo - tvåspår

Inspelat själv

Mono - tvåspår

Inspelat själv


Trumpetlektioner.html

Chris and his gang

Jazz på Solliden

Ove Lind, Rolf Larsson  med gäster

Diverse Skolband

New Orleans Joymakers

316 S (Är det stereo?)

Bob Cats 1981  från Kristianstad


315 S

Sveriges Jazzband med Peanuts Hucko

Stereo - tvåspår

Inspelat själv

Mono - jazztejper

Inspelat från radio och kamrater

Allt av intresse

Fyrspår

Inspelat själv

ALLT AV INTRESSE

Mono - tvåspår

Inspelat själv

ALLT AV INTRESSE

Kassettband
Diverse
ALLT AV INTRESSEFellers_Musik_files/Kassetter%20201-607%20Sheet1.pdf
Kassetter 201-607.xlsFellers_Musik_files/Kassetter%20201-607.xlsFellers_Musik_files/Kassetter%20201-607.xlsFellers_Musik_files/Kassetter%20201-607%20Sheet1_1.pdfshapeimage_20_link_0shapeimage_20_link_1